Moderne forskning – teknologi og digitale løsninger

Moderne forskning – teknologi og digitale løsninger

Den moderne helseforskningen handler om å manipulere de aller minste bestanddelene i kroppen vår. Men en trend er også å bruke ny teknologi og kunstig intelligens til å skape maskiner og roboter som kan bidra til å tunge løft, smarte løsninger og bedre behandling i helsen. Roboter kan hjelpe sykepleiere å løfte pasienter og gjøre hverdagen til både pleiere og pasienter mye enklere. Kunstig intelligens kan hjelpe til med de store systemene på sykehus og digitale nettverk.

I Norge gjøres det mye forskning på dette feltet, og mange bedrifter retter produksjonen sin inn mot det store markedet som helsevesenet er. Ikke bare i Norge, men verden over. Stordata og kunstig intelligens kan effektivisere helse-sektoren, men den største utfordringen kan være å implementere systemene. Det trengs både kunnskap og kompetanse på området.

Utviklingen fører til at man må tekne nytt og ansette mer datateknikere som kan styre og overvåke systemene, eller lære bort det til ansatte. Et annet problem dreier seg om personvernet, da kuns

tig intelligens vil kunne forutse og oppklare kommende sykdommer. Den moderne helseforskningen har en spennende framtid, som vil kunne revolusjonere og bedre helsetilbudet til alle pasienter.

dante