Moderne forskning på teknologi til helsesektoren

Moderne forskning på teknologi til helsesektoren

Det er mye som skjer innenfor teknologi som også kan være til hjelp i helsesektoren. Bare tenk på hva en robot kan hjelpe til med av tunge løft, transportering av utstyr, operasjoner også videre. Teknologien utvikler seg i så hurtig tempo at man tror sykehus og helsesektoren forøvrig kan ta bruk av den innen få år. Jo flere enheter som kobles sammen av digitale løsninger, jo mer effektivt vil det bli, slik at de som jobber der kan konsentrere seg om det de er der for, nemlig å gjøre pasienten frisk eller gi den omsorg.

En av framskrittene er at man klarer å lage robotene mye lettere med materialer som ikke veier like mye. I tillegg klarer i dag maskinene å prosessere mye mer data enn tidligere, fordi overførings kapasiteten har økt drastisk. Man bruker i dag «qubits»-teknologi for å fylle maskinene og robotene med vanvittig regne- og beregningskraft. Det gjør at flere enheter kan samarbeide, og det kan være forskjellen mellom liv og død i mange sammenhenger. Dataene vil bli standardiserte slik at alle vil ha kun en journal.

Man kan også bruke roboter til å operere mens en lege eller ekspert sitter remote en annen plass i verden. Roboten er så presis og nøyaktig og kommer til på steder ikke mennesker kan. Det gjør at operasjoner kan bli mindre risikofylt og gå mye raskere. Dette vil redusere liggetid og kostnader. Den nye teknologien er helt utrolig. Kunstig intelligens vil også kunne sette diagnose fortere, kun ved hjelp av journalen og sin hurtige prosessering av data. Framtiden for helsesektoren er spennende og kan by på mange nye muligheter.

dante