Forsøkspersoner til medisinsk forskning

Forsøkspersoner til medisinsk forskning

Når medisinske forskere skal ha forsket frem nye metoder eller medisiner, må de på et tidspunkt teste dem. Dette gjøres selvfølgelig langt uti forskningsløpet, men hvilken risiko løper deltagerne?

For det er to ulike scenarioer vi kan lese om i nyhetsbildet hva gjelder medisinsk forskning og forsøkspersoner. Enten at forskerne har lykkes og pasientene har fått et nytt og mye bedre liv. Eller at det gikk skikkelig galt.

Noe lignende ville vi aldri ha lest om den dagen Lime technologies utviklet sitt flotte CRM-system. For her er det jo kun programvare som det evt. går galt for.

Mediene fokuserer på de ekstreme resultatene

Fordi vi nettopp kun leser om de disse «ytterpunkthistoriene» er det lett å tenke at det er mange det går dårlig for. For det er jo ikke til å stikke under en stol at det ofte er det negative vi henger oss opp i.

Da er det viktig huske at det til enhver tid foregår ekstremt mange ulike forskningsprosjekter verden over. Likevel er det kun et fåtall som virkelig viser resultater, enten vi snakker i negativ eller positiv forstand.

Og forskerne må prøve og feile, akkurat som utviklerne av CRM-systemet til Lime technologies måtte gjøre. CRM står for Customer Relationship Managment og brukes nettopp til å skape og vedlikeholde kunderelasjoner. Driver du privat innen helsevesenet, som for eksempel naprapat, kan CRM-systemet hjelpe deg å holde orden på kundedatabasen din, i form av kundeprospektering, salg- og markedsstrategier og analyser. På den måten kan du skape en stabil og fornøyd kundegruppe, som igjen generer flere kunder.

Derfor hører vi altså bare om en liten brøkdel av alt det som foregår innen medisinsk forskning, både i Norge og utlandet.

Få blir skadet

I 2014 ble det gjort en undersøkelse som viste at det som oftest gikk verken bedre eller verre med forsøkspersonene. I noen sjeldne tilfeller går det derimot ille. Pasienten blir enten alvorlig skadet eller også dør av nye medisiner eller behandlingsmetoder. Det er altså svært sjelden, så det skal mye til for at det skulle skje akkurat deg.

Når Lime technologies tester sine personer, må de også ha forsøkspersoner. For dataprogrammer, er ikke dette en stor risiko for forsøkspersonene. Men medisinske forskere trenger på et tidspunkt å teste ut behandlingsmetoder og medisiner på ekte personer. Derimot kan du være trygg på at dette er noe som først skjer etter årevis med arbeid og testing på laboratoriet.

dante