E-helseforskning

E-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning er moderne helseforskning på høyeste nivå i Norge i dag. De har som mål å samle, produsere og spre informasjon om utvikling og implementering av en kunnskapsbasert e-helse.

Helsemyndighetene har et uttalt mål for helsesektoren i de neste årene. Det betyr en stor investering av digitale tjenester som både skal effektivisere helsesektoren, men også hjelpe pasienter med bedre og raskere behandling. Får å gjennomføre dette teknologiske skiftet, trengs kunnskap og evne til omstilling.

Et av virkemidlene for å klare dette er opprettelsen av Nasjonalt senter for e-helseforskning. De skal sørge for at man får et standardisert system slik at alle kan jobbe sammen i riktig retning. Men de er ikke alene. Det finnes mange forskjellige aktører som jobber for en mer digital løsning, slik som for eksempel Direktoratet for e-helse, DIPS, Microsoft, Telenor og mange andre. En liste over disse partnerne kan man finne på EHIN, E-helse i Norge, en konferanse om e-helse for IKT -og helsesektoren.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har fem uttalte hovedmål. Disse er:

  • En innbygger – en journal
  • Gi innsikt
  • Effekt av digitale løsninger
  • Velferdsteknologi
  • Helsedataanalyse

Helsejournalen er framtredende i e-helseforskningen. Å samle informasjon for alle innbyggerne gjør at man hurtig kan finne pasientens helsetilstand. Ved å samarbeide med de beste av de beste, vil man få innsikt man kan bidra med til sektoren som helhet. Ved å analysere digitaliseringen vil man finne ut hvor effektiv de er i forhold til eldre systemer. Ved denne statistikkføringen vil man kunne finne fram til en gylden middelvei. Velferdsteknologi handler om å finne nye veier til en tjeneste som omfavner alle, og ikke bare noen. Analysen handler om kartlegging av de data som blir samlet.

Med disse faktorene som grunnlag vil e-helseforskningen kunne føre til en helsetjeneste som kobler digitale løsninger med fantastisk arbeide fra den norske helsesektoren.

dante