Helserelatert utdanning på videregående

Helserelatert utdanning på videregående

Allerede på ungdomsskolen har man valgfag. Ett av dem er spesielt helserelatert, nemlig Fysisk aktivitet og helse. Det er likevel først når man kommer til videregående utdanning at man eksplisitt kan velge helsefag som hoved emne.

Det finnes i dag en lang rekke linjevalg i Videregående skole selv om ikke alle skoler kan tilby alle linjer. Ved å velge en skole som tilbyr «Helse og Oppvekstfag» første året på videregående (Vg1) har man mulighet for å velge en lang rekke helserelaterte fag andre året (Vg 2).

Som eksempel på slike fag nevner vi utdanning som helsefagarbeider som gir kompetanse i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid samt portørkompetanse.

Velger en ambulansefag får en kompetanse til å bidra i akuttmedisinske team og til transport av akutt syke pasienter

Valg av barne- og ungdomsarbeid gir kompetanse når det gjelder aktiviteter for barn og ungdom og sikre sunn og sikker livsutfoldelse.

Fotterapi og ortopediteknikk gir kunnskap om hvordan man sikrer best mulig mobilitet og funksjonsevne samt bruk av nødvendige hjelpemidler.

Helseservicefag gir kompetanse innen helseservice yrker som for eksempel det å håndtere apotekvarer og medisiner eller som helse- eller tannhelse sekretær

Valg av faget hudpleie gir kompetanse innen forebygging av hudproblemer og pleie og behandling, mens utdanning som aktivitør gir kompetanse til aktivisering av ulike brukergrupper.

dante