Kreftforskning

Kreftforskning

Et av de største forskningsområdene innenfor helse i Norge i dag er kreftforskning. I løpet av 2016 var det i følge kreftregisteret hele 33000 nye tilfeller av kreft i landet. Det er en dobling for både kvinner og menn fra bare noen få tiår tilbake, når man korrigerer for befolkningsøkning. Det er fremdeles flest eldre folk som får påvist kreft, men det kan fortsatt være store mørketall av uoppdagede tilfeller. Mange relativt unge får også kreft i ulike former, noe som er en stor bekymring blant ekspertene på kreftområdet.

Hva er årsaken til kreft

Det gjøres likevel mye god forskning på kreft i landet, og stadig flere overlever kreft i ulike former. Så hvorfor øker kreft i befolkningen. Mange mener livsstil har mye av årsaken. Tobakk, alkohol og ikke minst mye prosessert mat kan være viktige faktorer i å finne en årsak. Langvarig overvekt anses som en av de nyere årsakene, og det viser seg når man ser på overvekt i befolkningen. Det kan komme av feil kosthold, med stor tilgang på hurtigmat. Disse er ofte laget på en måte som gjør at man får i seg feil stoff. Dessuten er senskader av tobakk og alkohol mer forsket på, noe som viser stor risiko for kreft i lunger og tarm. Men den vanligste kreftformen er likevel prostatakreft, noe man tror kommer av feil kosthold eller genetiske årsaker.

Tiltak som kan redusere kreftfaren

Det er ingen tvil om at en sunn livsstil kan redusere faren for kreft. Kreft er egentlig en unormal celledeling i kroppen, og kan komme gjennom misbruk av tobakk eller alkohol eller overforbruk av feil mat. Men mange krefttilfeller viser seg også å ha bakgrunn i bruk av medikamenter eller doping. Mange idrettsutøvere for ofte kreft etter bruk av doping. Når det gjelder prostatakreft, er tiltak som redusere kroppsvekt, hyppig ejakulasjon og avhold fra nikotin og alkohol effektive faktorer.

Kreftforskning i Norge

Norge er helt i verdensklassen når det gjelder kreftforskning. Radiumshospitalet er i en internasjonal særstilling med fremragende resultater, samt universitetssykehusene i Bergen og Tromsø. Norske forskere var blant de første som tenkte at pasientens eget immune forsvarssystem kunne være nøkkelen til å bekjempe kreften i kroppen, og har bevilget enorme summer i søken etter en vaksine mot kreft. Dessuten er det mange som viser stor giverglede til Kreftsaken. Kreftforeningen er en slik organisasjon, og det finnes utallige andre som jobber for å bekjempe kreft i befolkningen.

dante