Norsk forskning på helse

Norsk forskning på helse

Helse er en av de viktigste faktorene for et sunt samfunn i aktivitet. Det gjør helse til en stor kostnads-post for de fleste land, fylker og kommuner. Det er ulike etater som har ansvar for de forskjellige enhetene, og både sykehus og mindre enheter er avhengig av å spare midler for å klare å holde tritt. Det er derfor satt av en god del midler også til forskning på helserelaterte problemstillinger i den norske helsesektoren. Det handler i bunn og grunn om mer effektive systemer som kan gjøre at sykehusene og de mindre enhetene kan klare seg økonomisk.

Norsk forskning på helse er derfor delt i flere interesseområder. Det er områder som IKT, teknologi, men også det som omhandler det medisinske. Det er for eksempel forskning på å løse gåten med sykdommer som Alzheimers. De fremste på dette feltet i Norge er de nobel pris vinnende forskerne Edvard og May Moser et eksempel på. De har forsket på hjernes GPS og hvordan sykdommen svekker denne.

Forskning på kreft er også et felt norske fagfolk har god kompetanse innenfor. Kreft forårsaker mange dødsfall og nedsettelse av livskvalitet for mange pasienter og pårørende hvert år i Norge. Forskere jobber tett i sykehus og universitetsmiljøene i de største byene i Norge. Det er derfor stor oppmerksomhet rundt forskning på kreft og behandling av kreft. Nye metoder vil gjøre det enklere å behandle og risikoen for tilbakefall vil reduseres.

Mange mener forskning også øker aktiviteten innenfor næringslivet. Det er fordi bransjene er avhengige av hverandre, og de kan derfor være gode støttespillere.

dante