Studieprogrammene på NTNU

Studieprogrammene på NTNU

Skal man bli sykepleier ved NTNU kan man velge tre forskjellige utdanningssted for nettopp denne utdanning på NTNU. Det er ved avdelingene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik at de har bachelorgrad i sykepleie. Bachelor utdanningen er tre årig, men kan også tas på deltid. De ligger under utdanningsområdet som kalles «Medisin, helse -og sosialfag.

Som sykepleierstudent vil man få kompetanse til å ivareta mennesker i livets viktige hendelser. Noen situasjoner er akutte og kritiske, men som sykepleier vil man bli i stand til å gjøre de riktige valgene som både redder liv og forbedrer helsen.

Som student på dette studieløpet vil man få muligheten til å oppleve helsevesenet i andre deler av verden, som for eksempel i Afrika og Asia. Studiet gir også tilgang til å søke arbeid i EØS og EU-land etter endt studie. Det er stor etterspørsel av sykepleiere så det er en ganske etterspurt yrkesgruppe.

Sykepleier-studiet følges av en rekke studier som har tilknytning til fagfeltet. Av andre lignende fag kan man vente å finne for eksempel audiologi, barnevern, bioingeniør, ergoterapi, radiografi og vernepleie for å nevne noen. Det gjør utdanningen til en av de mest omfattende, og her kan man finne et studie for noen og en hver.

NTNU har et yrende forskermiljø og høyt utdannede professorer og andre som gjør at det å studere på NTNU er en fryd for alle ivrige unge mennesker. Sykepleiere utdannes med tanke på den nye teknologiske framtiden, og derfor er det viktig at kompetansenivået er høyt. Det vil man kunne finne ved NTNU. Helse er en av fire hovedområder det satser på innenfor forskning ved NTNU.

Skal du bli sykepleier, bør du absolutt vurdere NTNU som ditt studiested!

dante