Hvorfor er forskning i helse så viktig?

Hvorfor er forskning i helse så viktig?

Man kan spørre seg hvilken nytte forskning i helse har i dag. Mange mener forskningen er overflødig og uten effekt. Dessuten finnes det så mange andre hjelpemidler som gjør at forskning blir en kostnad mer enn et verktøy.

Men det er fortsatt mange oppgaver å løse, og mange sykdommer å kurere. Vi tenker ikke bare på en vaksine mot kreft, men også mange autoimmune sykdommer som er vanskelige å få bukt med. Dessuten finnes det flere store virus som kan bli store epidemier i verste fall. Vi tenker på alt fra SARS til Ebola. I tillegg finnes flere skumle sykdommer som kan komme ut av kontroll.

Med en app som tilbehør til mobiltelefon, kan man i dag for eksempel overvåke insulinnivået i blodet eller bruke en helse-app for å holde en god form. Hvem hadde trodd det for bare 10 år siden?

Medisin som ikke virker lenger

Lenge har vi kunne bli friske fra fra bakterier og virusinfeksjoner med antibiotika, men det er ikke lenger like enkelt. Mange av medisinene er blitt resistente, og dermed har de ikke lenger noen virkning på sykdommene. Det er bare et tidsspørsmål før man vil gå tom for antibiotika som forhindrer alt fra barnesykdommer til pandemiske pester.

Forskning øker kunnskapen

Med forskning vil man alltid ta et vitenskapelig utgangspunkt for å nå ny viten og kunnskap. Det er gjennom forskning at man har funnet medisiner som lindrer eller helbreder. Medisin som kan redde tusenvis og millioner av mennesker verden over.

Fra den spede start med Florence Nightingale til dagens milliard-industri, hadde ikke verden vært det den er i dag, uten forskningen. Og forskning i helse er en «prøv og feil»-metode, der man kommer nærmere en løsning dag for dag.

Teknologiens inntog

Det er trolig at forskning også vil ha en stor betydning i framtiden, men det er ting i den teknologiske verden som vil kunne snu alt på hodet. For med kunstig intelligens og moderne teknologi, vil vi kanskje kunne kurere alle typer sykdommer, slik at alle kan leve bedre liv. Det er snakk om nanoteknologi, kunstig intelligens og fjernstyring av operasjoner.

Teknologi har hatt og vil ha en viktig rolle også i fremtiden. Med kunstig intelligens vil datamaskinene kunne finne nye metoder for å kurere og helbrede syke mennesker, og finne medisiner som vil hjelpe enda flere mennesker i fremtiden.

Forskningens betydning

Forskning er noe som koster samfunnet enorme summer verden over, men forskning gir også muligheten til å gjøre livet bedre for enda flere. Derfor må forskning i helse være noe man fortsetter å satse på.

Hvor mye dette kan spare samfunnet i fremtiden er ikke godt å si, men det er hvert fall sikkert at dersom man ikke fortsetter å forske, vil fremtiden se mørkere ut enn nødvendig.

dante