Kreftforskning i Norge

Kreftforskning i Norge

Norge er faktisk i verdenstoppen når det kommer til fremtidsrettet forskning på kreftmedisiner. Vi har flere børsnoterte utviklingsselskaper som jobber med moderne bioteknologi for å utvikle fremtidens kreftbehandlinger. I denne artikkelen har vi laget en kort presentasjon av de enkelte selskapene og deres teknologi.

Nordic Nanovector

Nordic Nanovectors hovedprodukt er medisinen Betalutin. Denne behandlingen er utviklet for å behandle tilfeller av blodkreften non-Hodgkins lymfom. Hvert år får rundt 1 000 personer denne diagnosen i Norge, og dagens behandlinger er kostbare for helsevesenet, samt krevende for pasienter og pårørende. Med Betalutin er målet å lage en fremtidsrettet medisin som har høy effekt og samtidig gir pasienter en god livskvalitet under behandlingsregimet. Det spesielle med Betalutin er at det kun krever en behandling i form av ett sprøytestikk. Selskapet har utført en markedsundersøkelse som viser viktigheten av et behandlingsregime som gir pasientene en god og verdig behandlingsperiode.

Betalutin brukes i dag i kliniske tester for å skaffe et solid datagrunnlag før godkjenningsøknad sendes til relevante myndigheter. Dette vil sannsynligvis skje i 2020 eller 2021.

Bergen Bio

Et annet lovende norsk kreftforskningsselskap er Bergen Bio. De jobber med fremtidsrettet medisin mot flere typer kreft. Deres hovedprodukt er Bemcentinib som i dag gjennomgår klinisk testing på ulike kreftformer. Med Bemcentinib kan effekten av andre kreftmedisiner forsterkes og man sikre lavere sannsynlighet for tilbakefall og spredning. I dag testes Bemcentinib ut på både blodkreft, lungekreft og brystkreft. Selskapet har nylig fått innvilget Fast Track av amerikanske helsemyndigheter. Det vil si at når de prioriteres når de søker om godkjennelse av kliniske undersøkelser og markedsadgang. Fast Track tildeles kun til et fåtall av bioteknologiselskaper, og det gjøres som oftest på bakgrunn av gode resultater i prekliniske tester. Nordic Nanovector fikk også denne designasjonen i 2018.

Targovax

Et annet lovende norsk bioteknologi-selskap med fokus på fremtidsrettet behandling mot kreft. Deres hovedprodukt er ONCOS-102 som brukes til å stoppe utviklingen av svulster og tumorer ved å sette i gang kroppens immunsystem. For øyeblikket er produktet i en tidlig klinisk testfase og testes i dag på pasienter med mesoteliom. Denne kreftformen oppstår ved at en hinne bygger seg opp i lunger og andre vitale organer. De fleste som får denne kreftformen har vært utsatt for asbestforgiftning. I Norge er ikke denne kreftformen veldig utbredt med ca. 50 nye tilfeller i året. Mye på grunn av at norske myndigheter tok advarslene om asbestbruk på alvor da helsefarene ble kjent. I andre land er forekomsten fortsatt økende.

Utfordringer for norske bioteknologiselskap

Selv om vi har fremragende kunnskap på dette feltet her i landet, så står norske selskaper ovenfor flere utfordringer for å få utviklet sine medisiner. En av de største utfordringene er at utviklingen av slik medisin koster mye, og i visse felt er konkurransen stor. Det vil med andre ord si at risikoen for investorer er høy. Det er derfor ikke alltid lett for disse mindre selskapene å hente inn nok kapital til å utføre forskningen raskt og effektivt. Det er også etiske utfordringer i forbindelse med forsøk på mus og mennesker.

dante