Få et innblikk i pasientenes hverdag via brettspill

Få et innblikk i pasientenes hverdag via brettspill

Veldig mange mennesker har forskjellige psykiske lidelser som påvirker hverdagen deres. Det kan være svært vanskelig å stå nær mennesker med slike lidelser, fordi du føler du ikke forstår og ikke kan hjelpe. Det er nemlig ikke så lett å sette seg inn i hvordan det føles når folk er i en slik situasjon, og ikke minst hvordan de da behandles av de offentlige helsetjenestene. Dette ønsket Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse å gjøre noe med, og de lagde derfor et brettspill kalt «Helselabyrinten”, som vil bidra til forståelse.

Psykiske lidelser

Hva er så psykiske lidelser? Begrepet er en veldig omfattende samlebetegnelse, som dekker alle tilstander som påvirker individets følelser og tanker. Disse lidelsene kan i mange tilfeller fungere som en hindring for individets evne til å fungere optimalt i hverdagen, og kan også redusere livskvalitet. Årsakene er mange, og ofte sammensatt av flere faktorer fra både arv og miljø.

Spillet

Hensikten med spillet er at det skal kunne fungere som et hjelpemiddel for ansatte innenfor det psykiske helsefeltet. «Helselabyrinten» skal være med på å bygge bro, og motivere til samtale mellom pasient og fagfolk. Brettspillet ligner på mange måter på Monopol, og består av masse spillkort og hele tre brett. Håpet er at «Helselabyrinten» kan gi folk større innsikt i følelsen å være avhengig av offentlige helsetjenester, og hvordan det føles når andre mennesker har makt over hverdagen din.

I dette spillet er du som spiller avhengig av samfunnets helsetjenester, men får beskjeder som at du ikke er syk nok og derfor ender opp på start igjen. Slik får spillerne føle på pasientenes frustrasjon, hvilket kan bidra til økt kunnskap og innsikt. Det tar lang tid før du faktisk får den behandlingen du trenger, siden du hele tiden blir satt på vent. Spillet tar deg gjennom en rekke følelser, blant annet følelsen av å ikke ha kontroll, uforutsigbarhet, ensomhet og mye mer.

Hvem kan ha nytte av spillet?

Dette er et spill som de fleste kan få mye ut av å prøve ut. Samtidig er «Helselabyrinten» definitivt et spill som kunne være med på å fremskynde endringer dersom politikere fikk spille det. I dag blir det heldigvis mer og mer åpenhet rundt psykisk helse, men det er likevel for lite fokus på tilbudene rettet mot mennesker som sliter med sin egen psykiske helse. Dersom politikere fikk spille spillet hadde de kanskje fått mer forståelse for hva disse menneskene føler på, og kanskje gjort noe med det?

En del av svaret

Det er tydelig at dette spillet kan være til mye hjelp både for pasienter og alle mennesker som står dem nær. Slik kan vi få enda mer forståelse for hvordan det er å være avhengig av samfunnets helsetjenester i Norge i dag, og sammen arbeide for å gjøre det bedre.

dante