Helserelatert utdanning – en kort oversikt

Helserelatert utdanning – en kort oversikt

I dag er nesten all utdanning helserelatert. Allerede i barnehagen tar man opp emner knyttet til personlig hygiene, helse og helsebringende omgivelser. Dette føres videre i grunnskolen hvor disse temaene blir utdypet og utvidet. Med andre ord omfatter helserelatert utdanning mye mer enn det vi vanligvis tenker på som fag i helsetjeneste.

Sunn og næringsrik mat forutsetter utdanning innen oppdrett av dyr og fisk så vel som utdanning innen plantevern, dyrking og miljø. God og trygg helse forutsetter også at klær og boliger ikke er helseskadelige samt at transport kan skje med et minimum av risiko. Helse-miljø og sikkerhet har blitt en sentral del av arbeidslivet. Slik kan vi fortsette.

Når vi snakker om helserelatert utdanning, er det likevel helsefag vi først og fremst tenker på.

Helsefag handler ikke nødvendigvis om medisin, men andre fag som omhandler helse, slik som omsorg. I dag omhandler helsevesenet mange yrkesgrupper, slik som for eksempel sykepleie, vernepleie, farmasøyt, optiker-fag, tannleger, ergoterapeuter og klinisk ernæringsfysiologi. Psykologi og viktige fag som pedagogikk kommer også inn under paraplyen helsefag i dag.

Ønsker man å begynne som sykepleier eller jobbe med andre felt innenfor helsefag, kan man ta utdanning de fleste steder i dag.

dante