Spesialutdanning som gir et løft i helsetjenester

Spesialutdanning som gir et løft i helsetjenester

Det å vise omsorg og pleie trengende slik at de før en verdig tilværelse, er noe av det mest givende man kan gjøre som sykepleier. Man måter pasientene på deres aller mest sårbare, og man får mulighet til å gi dem et lyspunkt i en ellers vanskelig tid. Som sykepleier er det både givende men også vanskelig å håndtere så mange inntrykk på så kort tid. Man må virkelig være en sterk personlighet for å klare dette, men for enkelte ligger dette helt latent. Ofte hører man sykepleiere er oppgitte over daglig utilstrekkelighet, stort arbeidspress og uhåndterlige situasjoner. Ofte er avdelingene bemannet for lavt eller så er det manglende kompetanse på dem som er der. Derfor er det mange som velger å utdanne seg videre, til spesialsykepleier.

Retninger man kan ta

Etter minst to år med klinisk arbeid i helsesektoren, kan man ta spesialsykepleierutdanningen. Dette fører fra til en mastergrad i ulike typer spesialfelt. Det er områder som:

  • Anestesi
  • Intensivsykepleier
  • Revmatologisk sykepleier
  • Operasjonsykepleier
  • Barnesykepleier
  • Nevrosykepleier
  • Geriatri
  • Jordmor
  • Psykiatri
  • Helsesøster

For å bli spesialsykepleier kreves det to år normert utdanning hvor man ender opp med en mastergrad. I studiet kan de samarbeide tett med andre enheter og fagfolk i søken etter ny kompetanse. Det skal også leveres en masteroppgave som skal være en vitenskapelig orientert oppgave, gjerne med en kvalitativ undersøkelse eller spørreskjema. Dette krever mye arbeid og stor arbeidskapasitet. Mange velger å ta spesialutdanningen som delstudie ved siden av jobb, eller som del av en kontrakt skrevet med arbeidsgiveren. Det er nemlig i begges interesse at sykepleieren går videre med sin spesialutdanning.

Ikke bare lønn

Det er ikke bare lønn som gjør at sykepleiere velger å spesialisere seg på et felt. Det er både givende og interessant å lære ny kunnskap i et yrende studentmiljø. Innspill fra andre yrkesretninger og fagfelt gjør at kompetansen kan brukes på tvers av fagområdene. Med spesialutdanning kan man også vente seg høyere lønn, og arbeidsgiveren kan bruke denne nye kunnskapen til å implementere nye systemer og kunnskap inn i den daglige driften. Det er i samfunnets interesse at kompetansenivået økes i alle sektorer, og helsesektoren er intet unntak.

Vil du utdanne deg som spesialsykepleier i ditt favoritthelt, kan du enten spørre arbeidsgiveren din om muligheten for det, eller ta kontakt med nærmeste utdanningssted.

dante